วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เปิดคอร์สชีววิทยา ม.4 , 5 และ 6 เทอม 1 (พฤษภาคม 2558)ทดลองเรียน + แนะแนวได้ที่ http://youtu.be/wkBsMGtLLAk


ช่วงเวลาที่ว่างในตารางน้องสามารถจับกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเพื่อมาขอเรียนเปิดห้องตามที่ต้องการได้ครับเปิดรอบให้ทดลองเรียน + แนะแนวเพิ่มเติม 16 , 17 พ.ค. 58 ครับวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

หนังสือเรียนสำหรับคอร์สตุลาคม 2555

ขณะนี้ทางสถาบันได้จัดทำหนังสือสำหรับคอร์สตุลาคมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่ลงเรียน จะได้รับหนังสือคนละ 2 เล่มนะครับวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับสมัครนักเรียนคอร์สตุลา 55 ครับ


สถานที่เรียนอยู่ภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับ
999/918 หมู่บ้านสินวงศ์การ์เด้น ถนนทวีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สนใจติดต่อ 085-1111-921 พี่โอ๊ต ครับ ^_^

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หนังสือของสถาบัน


เล่ม 1 (ม. 4 เทอม 1)

- ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
- การศึกษาชีววิทยา
- เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เล่ม 2 (ม. 4 เทอม 1)

- เซลล์
- การลำเลียงสารผ่านเซลล์
- การแบ่งเซลล์


เล่ม 3 (ม. 4 เทอม 2)

- ระบบย่อยอาหาร
- การสลายอาหารระดับเซลล์เล่ม 4 (ม. 4 เทอม 2)

การรักษาดุลยภาพของร่างกาย

- ระบบหายใจ
- ระบบขับถ่าย
- ระบบหมุนเวียนโลหิต
- ระบบน้ำเหลืองและภูิิมิคุ้มกัน
- การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
เล่ม 5 (ม. 5 เทอม 1)

- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
- การรับรู้และตอบสนอง


เล่ม 6 (ม. 5 เทอม 2)

- ระบบต่อมไร้ท่อ
- พฤติกรรมของสัตว์
- ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เนื้อหาวิชาชีววิทยา

ม. 4 เทอม 1

- ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
- การศึกษาชีววิทยา
- เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- เซลล์

ม. 4 เทอม 2

- ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
- การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
   (ระบบหายใจ , ระบบขับถ่าย , ระบบหมุนเวียนโลหิต ,
    ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน , การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย)
ม. 5 เทอม 1

- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)
- การรับรู้และตอบสนอง (ระบบประสาท)
- ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
- พฤติกรรมของสัตว์
- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

ม. 5 เทอม 2

- โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
- การสังเคราห์ด้วยแสง
- การสืบพันธุ์ของพืชดอก
- การตอบสนองของพืช


ม. 6 เทอม 1

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- ยีนและโครโมโซม
- เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
- ความหลากหลายของสิ่งมีชีิวต (อนุกรมวิธาน)
ม. 6 เทอม 2

- วิวัฒนาการ
- ระบบนิเวศ
- ประชากร
- มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาในม. 4 เทอม 1 จะเป็นพื้นฐานหลักนะครับ ซึ่งสำคัญมากที่จะใช้ต่อในการเรียนเนื้อหาถัดไป ถ้าน้องๆ เรียนเนื้อหาม. 4 เทอม 1 จบหมดแล้ว น้องๆสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาในเทอมใดก่อนหลังก็ได้ครับ แต่ถ้าน้องไม่เคยเรียนเนื้อหาม. 4 เทอม 1 มาก่อนหรือเรียนไม่เข้าใจจะทำให้น้องเรียนเนื้อหาถัดๆไปได้ค่อนข้างลำบากนะครับ


วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศห้องเรียน


1. ห้องเรียนขนาดเล็ก สำหรับนักเรียนไม่เกิน 8 คน


2. ห้องเรียนขนาดกลาง สำหรับนักเรียนมากกว่า 8 คน